Цивільні суперечки
  • підготовка та комплектація позовних заяв та інших процесуальних документів;
  • юридичні консультації як письмові, так і усні;
  • повний аналіз документів та обставин справи, надання кваліфікованих юридичних висновків;
  • спори із страховими компаніями, стягнення страхових відшколувань;
  • спори із банківським установами (кредитні та депозитні договори, повернення вкладів);

Суперечки між суб’єктами цивільно-правових відносин – регулюються цивільно-процесуальним, трудовим, земельним і т.д. галузями права. До них відносяться: трудові спори, житлові спори, шлюбно-сімейні відносини, стягнення заборгованості, відшкодування моральної та матеріальної шкоди, захист прав інтелектуальної власності, спадкові спори, невиконання зобов’язань, обумовлених у договорі, суперечки зі страховою компанією та інші цивільні спори. Щоб оперативно і всебічно захистити свої права необхідна професійна кваліфікована юридична допомога. Фахівці нашої команди зможуть в найкоротші терміни провести аналіз документів та обставин справи, скласти відповідний висновок і провести юридичну консультацію з роз’ясненням всіх питань і невизначених моментів. Ми індивідуально підходимо до кожного конкретного випадку. З нами справедливість буде на вашому боці!